Śledztwa - Przede wszystkim jesteśmy pasjonatami naszej pracy

Śledztwa - usługi detektywistyczne

Oferujemy Państwu usługi detektywistyczne w zakresie:

Uzyskiwanie materiału dowodowego w sprawach kryminalnych i gospodarczych przed powiadomieniem organów scigania, jak również w sprawach, w których toczy się postępowanie karne, postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe albo inne, jeżeli w toku postępowania można zastosować przepisy prawa karnego.

Uzyskiwanie materiału dowodowego w sprawach rozwodowych i rodzinnych.

Uzyskiwanie informacji w sprawach wynikających ze stosunków gospodarczych, w szczególności:

  • wykonania zobowiązań majątkowych,
  • ustalania zdolności płatniczych i wiarygodności w tych stosunkach,
  • bezprawnego wykorzystywania nazw handlowych lub znaków towarowych,
  • nieuczciwej konkurencji lub ujawniania wiadomości stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa  lub  tajemnicę handlową.


Poszukiwanie osób zaginionych i ukrywających się.

Poszukiwanie mienia zaginionego, utraconego w wyniku przestępstw oraz innego celowo ukrytego.


Pomoc w innych sprawach wymagających umiejętności specjalnych i fachowej wiedzy.

Potrzebujesz Detektywa? Zadzwoń i umów się - 606 206 094